Новини

0

Завдання 8-ПМ

ЗАВАНТАЖИТИ БіологіяСкладіть конспект параграфа 37 за зразком: Функція аналізаторів -… Сенсорні стимули- … Будова аналізатора- … Складіть чотири запитання за допомогою яких можна визначити , чи зрозумів ваш товариш зміст тексту «Властивості сенсорнирних систем»....

0

Завдання 8-СГ

1. Англ. мова. Таборовець Я.С. Опрацювати текст «Shaolin Monks» та лексику до тексту (с.88 SB). Повторити фразові дієслова. Семенюк Т.О. text  p.88 translate , do the task , learn the words , do ex....

0

Завдання 7-ПМ

ЗАВАНТАЖИТИ Історія України.Завдання:скласти історичний портрет Данила Галицького,ви користовуючи різні джерела,давати оцінку його діяльності. Всесвітня історія Опрацювати завдання на с.138(всесв.історія ,7кл.,Пометун О.І.,Малієнко Ю.Б.) БіологіяДля допитливих і кмітливих: Які функції притаманні статевому й нестатевому поколінню в...

0

Завдання 7-CГ

ЗАВАНТАЖИТИ БіологіяДля допитливих і кмітливих: Які функції притаманні статевому й нестатевому поколінню в життєвому циклі аурелії? Географіяпрочитати параграфи 40 -41 Знати елементи берегової лінії

0

Завдання 6-ПМ

1. Історія. Тема.Грецька релігія та міфологія. Завдання.Використовуючи додаткову літературу та/або інтернет-  джерела,підготувати розповідь про улюбленого персонажа. 2. Географія. Із літературних творів  які ви вивчаєте за програмою виберіть фрагменти де автор описує зміни погоди.опрацювати тему...

0

Завдання 6-СГ

1. Історія. Тема.Грецька релігія та міфологія. Завдання. Використовуючи додаткову літературу та/або інтернет-джерела,підготувати розповідь про улюбленого персонажа. 2. Географія. Із літературних творів  які ви вивчаєте за програмою виберіть фрагменти де автор описує зміни погоди.опрацювати тему...

0

Завдання 5-СГ

ЗАВАНТАЖИТИ ПриродознавствоЗошит з друк осн.Завдання №88.Поміркукуйте.Підготувати повідомлення «Царства живої природи»

1

Завдання 5-ПМ

1. Зар. літ. Скласти порівняльну характеристику Тома Сойєра та Полліанни. Підготуватися до написання контрольної роботи  з теми «Світ дитинства. Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»; Е.Портер «Полліанна». 2. Природознавство. Сторінка природослідника.Проведи спостереження за основними властивостями...

0

4 – М завдання для опрацювання

Літературне читання Позакласне читання. «Сонячні вітрила» с.92-122 Математика Площа. Побудова прямокутника, квадрата. Знаходження площі і периметра. №783,795,805 Українська мова Особові займенники. Скласти опис мами ,тата ,використовуючи особові займенники. Вправа 292,300. Природознавство Антарктида. Робота з...

0

4 – А завдання для опрацювання

Літературне читання  (завдання для І і ІІ групи) Прочитати повість О. Дерманського «Чудове чудовисько» (1 – 30 розділи) Українська мова 1 група: провідміняти числівники: 1000, 21, 16; 700-ий, 11-ий, 5-ий. записати 4 загадки та...