Гурток “Відеохвилинка”

Мета та основний зміст роботи

Системне впровадження в навчальний процес шкіл та позашкільних закладів комп’ютерних ме­реж та засобів аудіовізуальної техніки дає можливість якісно змінити весь навчальний процес та підійти до розробки нових методик гурткової роботи і створенню нового інформаційно-освітнього середовища.

Програма гурткової роботи кіновідеостудії розрахована (поряд з розвитком творчих здібностей вихованців, отриманням ними відповідних навичок, орієнтацією їх на здобуття професій, що пов’язані з кіно та телебаченням)  на максимальне використання у навчально-виховному процесі інформаційних технологій.

Деякий список робіт