Статут євроклубу

Євроклуб “Євроюніті”

Девіз :  “Ми маємо бути зрозумілими Європі,  а Європа нам!”

 Діє на базі: Дубровицького НВК  «Ліцей – ЗОШ І-ІІ ступенів»

Дата створення клубу: жовтень 2009 року.

Вік членів Євроклубу: 13-17 років

Президент Євроклубу: Чирук  Аліна

 

Розділ I. Мета діяльності Клубу.

1.1. Метою діяльності Клубу є:

a) поширення знань про Європейський Союз та євроінтеграцію;
б) ініціювання дискусії щодо місця України в Європі;
в) заохочення до активної участі у суспільному житті.

2.2. Клуб реалізовує свої цілі на території ліцею та поза його межами.

3.3. Клуб прагне досягнути цілей, про які йдеться у пункті 1.1. наступними методами:
а) організація наукових, суспільних та культурних подій: зустрічей, семінарів, презентацій, культурних заходів;
б) самостійний пошук матеріалів на тему Євросоюзу та європейської інтеграції;
в) дискусії на тему процесу євроінтеграції та місце України в Європі.

Розділ II. Членство у Клубі.

2.1. Членом Клубу може бути будь-який учень школи.

2.2. Статус члена Клубу присвоює рада Клубу згідно з поданням зацікавленої особи.

2.3. Якщо рада Клубу має сумніви щодо обґрунтованості прийняття цієї особи до Клубу, то вона звертається до Загальних Зборів щодо прийняття відповідного рішення.

2.4. На вимогу ради Загальні Збори можуть відмовити у прийнятті до Клубу, якщо існують поважні та обґрунтовані побоювання, що членство цієї особи могло б якимось чином йому зашкодити.

Розділ III. Права та обов’язки членів.

3.1. Правом кожного члена Клубу є:
а) участь у Загальних Зборах Клубу;
б) активне та пасивне виборче право при виборах керівних органів Клубу;
в) складання пропозицій відносно діяльності Клубу та активна участь в дискусіях на цю тему.

3.2. Обов’язком кожного члена є:
а) дотримання Статуту;
б) активна участь в ініціативах, які Клуб бере на себе та допомога в їх приготуванні, узгоджена з керівництвом Клубу та іншими членами;
в) підпорядкування рішенням керівництва Клубу.

Розділ IV. Керівні органи Клубу.

4.1. Керівними органами Клубу є:
а) загальні Збори;
б) рада Клубу.

4.2. В Загальних Зборах беруть участь усі члени Клубу.

4.3. Загальні Збори є найвищим керівним органом Клубу та уповноважені приймати усі рішення, що пов’язані з діяльністю Клубу.

4.4. Загальні Збори скликаються радою Клубу не рідше ніж раз на місяць та на вимогу хоча б 1/4 членів Клубу.

4.5. Загальні Збори уповноважені приймати рішення, коли в них бере участь принаймні 1/3 членів Клубу.

4.6. Загальні збори приймають рішення абсолютною більшістю голосів (тобто голосів „за” повинно бути більше, ніж суми голосів „проти” та „утримались”), якщо інше не передбачено Статутом.

4.7. Рада Клубу складається з трьох осіб, обирається на один рік Загальними Зборами протягом півтора місяця від початку шкільного року:
а) рада, обрана у попередньому році, скликає Загальні Збори протягом трьох
тижнів від початку шкільного року;
б) Загальні Збори скликають серед своїх членів Виборчу Комісію, що складається з трьох осіб;
в) до складу Виборчої Комісії не можуть входити члени ради, що складає повноваження та кандидати на членство у новій раді;
г) Виборча Комісія готує процедуру проведення виборів, яка затверджується Загальними Зборами;
д) Виборча Комісія приймає кандидатури до ради з числа членів Клубу.
е) Загальні Збори обирають раду Клубу шляхом проведення таємного голосування;
є) кожен з членів Зборів може віддати голос максимум за трьох кандидатів;
ж) членами ради залишаються три особи, що здобули найбільше голосів та
одночасно дістали підтримку принаймні 1/4 усіх членів Загальних Зборів;
з) якщо голосуванням не обрано усіх членів ради – проводяться довибори.

4.8. Рада Клубу:
а) керує поточною діяльністю Клубу;
б) є офіційним представником Клубу;
в) з-поміж своїх членів обирає головуючого, який керує її роботою;
г) приймає рішення абсолютною більшістю голосів, за присутності принаймні двох членів.

4.9. Загальні Збори можуть відкликати раду Клубу або окремих її членів перед закінченням скликання більшістю мінімум 2/3 голосів; у такому випадку проводяться нові вибори.

Розділ V. Опікун Клубу.

5.1. Опікун Клубу сприяє його діяльності, є посередником у контактах з педагогічною радою та дирекцією школи.

5.2. Опікун Клубу обирається на підставі консультації між членами Клубу, дирекцією школи та педагогічною радою.

Розділ VI. Прикінцеві положення.

6.1. Цей Статут стає чинним після прийняття його принаймні 2/3 членів Клубу, після консультацій з опікуном Клубу та дирекцією школи.

6.2. Зміни у Статуті приймаються Загальними Зборами більшістю мінімум 2/3 голосів, після консультацій з опікуном Клубу та дирекцією школи.