Статут Мерії

Нас об’єднує:
Прагнення зробити ліцейське життя змістовним, радісним, цікавим, бажанням діяти разом.
Нам найдорожче:
свобода  думки, особистість дитини.
Ми турбуємося:
про тих, хто менший і слабший від нас, одне про одного та про тих, хто в біді.
Нам допомагає жити:

гра, сюрприз, таємниця, вигадка, фантазія, те, що ми вирішуємо й робимо самі.
Ми співпрацюємо:
з усіма, кому зрозумілі й небайдужі наші інтереси та справи, з тими, хто готовий допомагати нам.
Ми вирішуємо:
Хто входить до нашої співдружності, які справи, свята проводити.
Якщо ти з нами:
ти знайдеш друзів серед своїх ровесників і дорослих, зможеш проявити себе там, де цікаво, не залишишся сам у радості й біді.

 

 Розділ 1
Загальні положення

 1. Мерія Дубровицького НВК « Ліцей – школа»  здійснює свою діяльність відповідно до Конвенції про права дитини, Всесвітньої декларації про права дитини, Конституції України, Законів України: “Про державну допомогу сім’ям”, “Про освіту”, “Про громадські орга­нізації””, Статуту ліцею.
 2.  Мерія – самостійне, добровільне, демократичне об’єднання учнів Дубровицького НВК «Ліцей – школа».
 3.  Мерія  заснована 9 вересня 2002 року на загально ліцейських зборах представників 10-11 класів.
 4. Символами учнівського самоврядування ліцею  є прапор,  малий герб та гімн.
 5. Державною мовою є українська. Гарантується вільний розвиток, використання та захист інших мов.
 6.   У своїй діяльності Мерія  керується даним статутом.

 Розділ 2

Мета та завдання  Мерії

Головною метою  Мерії є набуття соціального досвіду, формування особистісних рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури,різнобічний розвиток учнів.
Головні завдання Мерії

•  формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої осо­бистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям на­ціональної свідомості;
•  різносторонній розвиток, самовдосконалення, самореалізація на благо собі, своїм ровесникам, власній родині, своїй малій батьківщині, народові Укра­їни;
•  формування почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожно­го у вирішенні  важливих справ ліцейського життя, оволодіння наукою управління;
•  забезпечення і захист прав та інтересів учнів на основі виконання правил та законів ліцею;
•  сприяння реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів;
•  прагнення до узгодженості дій та інтересів між учнями і дорослими.

 • Забезпечувати й захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів НВК.
 • Забезпечувати узгодженість інтересів учнів і дорослих.
Розділ 3
Органи управління Мерії
 1.  Конференція – є найвищим органом самоврядування, робота якого спря­мована на розвиток ініціативи, дотримання дисципліни. Скликається не рідше одного разу на рік.
 2. Шляхом відкритого голосування на конференції затверджуються   структура і склад органів  Мерії.
 3. До складу  входять: Мер, заступники, керівники Відділів та члени Відділів.
 4. Засідання Мерії відбувається  один раз на місяць.
 5. Член Мерії  повинен носити атрибутику, яка засвідчує його членство у Мерії.
 6. Мерія включає в себе такі Відділи:
 • Відділ з питань правопорядку та захисту прав обов’язків;
 • Відділ з питань культури;
 • Відділ з питань інформації;
 • Відділ з питань спорту та охорони здоров’я;
 • Відділ  радіоцентру;
 • Відділ  по роботі з молодшими школярами;
 • Відділ з питань екології та охорони довкілля.
 • ДЮП;
 • Відділ з питань освіти та науки.
 1. 7.     Мер
  1.  Мером   може бути учень 9-11 класів, який обирається закритим голосуванням учнів 5-11 класів ліцею.. Кандидат у мери — це найактивніший, найавторитетніший учень, який уміє захищати інтереси школи, класу. Має чітко визначену програму.
 1. 8.      Мерія

•   Бере участь у складанні річного плану роботи школи.
•     Координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності.
•   У межах своєї компетентності:
1. Створює належні умови для навчання та дозвілля учнів;
2. Контролює відвідування учнями уроків, стан навчання та поведінки;
3. Приймає рішення з найважливіших питань життя ліцею;
4. Вносить пропозиції адміністрації ліцею, педагогічній раді з питань навчання та виховання;
5.Організовує і контролює чергування по ліцею;
6.Веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у ліцеї.
7.  Організовує роботу Відділів,  уч­нівських об’єднань за інтересами, постів, штабів і т.ін.
8.  Бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням.
9. Проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцненню їх здоров’я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя.
9. Старости:
1. Організовують життя класу.
2. Звітують про результати навчально – виховної роботи на класних зборах та засіданнях Мерії.
3. Є безпосередніми зв’язковими між Мерією, колективом класу та класним керівником ( доводять до їх відома плани, завдання, рішення Мерії, відділів).

 Розділ 4
Відділи Мерії
Відділ  з питань освіти та науки

 • Збирає та систематизує інформацію про стан успішності в кожному класі, групі;
 • надає  допомогу в організації та проведенні І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, І етапу конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН;
 • організовує допомогу учням, які мають низький рівень знань;
 • залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення  нових гуртків за інтересами;
 • надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;
 • бере участь в обладнанні навчальних кабінетів,  організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу; облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів в ліцейських умовах;
 • проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, конкурси, стінгазети, огляди підручників);
 • організовує та проводить День самоврядування, тиждень ліцеїста  та конкурс «Ліцеїст року» в номінації «Обдарованість»;
 •  контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;
 •  приймає  участь в підготовці і проведенні бесід в класах ( про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);
 • випускає бюлетні;
 •  керівник відділу повинен мати відмінні оцінки зі всіх предметів і відзначатися навчальними здібностями.

Відділ з питань культури

 • керує проведенням культурно-масових справ, організацією ліцейських і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;
 • організовує оформлення ліцею та класних кімнат;
 • залучає батьківський актив до роботи клубу вихідного дня з метою пропаганди здорового способу життя;
 • встановлює зв’язки з кінотеатром, Будинком культури, Центром позашкільної освіти, музичної школою;
 • вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності;
 • готує творчі виставки учнів;
 • залучати ліцеїстів до участі в конкурсах районного та обласного рівнів,
 • керівник відділу повинен бути обдарованою дитиною в культурному плані;

Відділ з питань правопорядку
та захисту прав та обов’язків учнів

 • надає допомогу педагогічному колективу ліцею у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні Правил для учнів;
 • організовує чергування класних колективів по ліцею, під час проведення масових заходів у закладі, призначає та інструктує відповідальних чергових;
 • виходить з пропозиціями на Батьківський комітет, Раду профілактики;
 • здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні;
 • спостерігає за відвідуванням уроків учнів ліцею, запобігає пропускам уроків;
 • контролює дотримання ліцеїстами Конституції  та Статуту ліцею;
 • вивчає документи про захист прав дитини та ознайомлює з ними ліцеїстів;
 • обговорює статті та телепередачі про права дитини;
 • веде роз’яснювальну роботу прав та обов’язків учнів;
 • пропагує правову культуру серед учнів ліцею;
 • надає консультації учням з правових питань та розв’язує конфліктні ситуації;
 • члени Відділу проводять індивідуальні бесіди з дітьми, схильними до правопорушень;
 • формує банк даних про дітей, схильних до правопорушень, подає інформацію про них на засіданнях Мерії;
 • члени Відділу перевіряють зовнішній вигляд учнів;
 • випускає газету «Колючка»;
 • керівник відділу повинен мати здібності лідера;

Відділ з питань спорту
та охорони здоров’я

 •  організовує різні спортивні змагання, акції, турніри, туристичні змагання, походи;
 •  здійснює спортивні ігри на перервах та після уроків;
 • пропагує здоровий спосіб життя;
 • Залучає учнів до роботи в спортивних секціях
 • Забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону  та зміцнення їхнього здоров’я;
 • Контролює санітарний стан в ліцеї, классах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів;
 • організовує проведеня конкурсу «Ліцеїст року» в номінації «Спортсмен року»;
 • керівник Відділу повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів;

Відділ по роботі
з молодшими школярами

 •  встановлює зв’язки з класоводами, допомагає їм організовувати дозвілля дітей на перервах;
 • залучає учнів 1-4 класів до проведення культурно- масових заходів, які проводяться у ліцеї;
 • керівник відділу повинен бути хорошим організатором, проявляти турботу до учнів молодших класів;

Відділ з питань інформації

 •  виховує мовленнєву культуру;
 • готує і проводить інформації з різних питань;
 • висвітлює цікаві шкільні традиції;
 • інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі;
 •  координує роботу газети ,,В однокласниках»;
 • ознайомлює з новинками життя інших шкіл України;
 • розвиває кореспондентські здібності у учнів;
 • проводить конкурси класних стіннівок;
 • випускає інформаційні бюлетні, стінгазети;
 • керівник Відділу повинен мати здібності оратора і слідкувати     за щоденними подіями;

Відділ з питань екології
та охорони довкілля.

 •  проводить заходи, направлених на підвищення якості екологічних знань учнів;
 •  піклування озеленення навчальних кабінетів;
 •  приймає участь у районних екологічних конкурсах;
 •  організовує природоохоронні акції: «Зелена весна», «Посади сад», « Парки – легені міст», «Жива вода».
 •   Випуск екологічних бюлетенів;
 •  Проводить спостереження та оформляє матеріали про рідкісні рослини Дубровиччини;
 •  організовує озеленення приліцейної території, утримання квітників та парку;
 •  організовує змагання між класами за найкраще утримання закріпленої приліцейної території;
 •  організовує співпрацю з держлісгоспом;
 •  проводить конкурс – квітникарів – аранжувальників;

Дружина юних пожежників

 •  активно сприяє вихованню  вучнів бережного поводження з вогнем;
 •  навчає учнів основам пожежної справи, вмінням, навичкам попередження і гасіння пожеж, наданню першої медичної допомоги під час пожежі;
 •  залучає  до роз’яснювальної роботи з попередження пожеж учнів НВК;
 •  проводить  заняття і змагання з пожежоприкладних видів спорту, протипожежних конкурсів, вікторин, участь у військово – спортивних іграх, молодіжних фестивалях;
 •  організовує зустрічі  із заслуженими працівниками і ветеранами пожежної охорони, майстрами пожежоприкладних видів спорту;
 •  допомагає  в організації і проведенні тижня пожежної безпеки і дня цивільної оборони;
 •  проводить рейд – перевірки стану дотримання пожежної безпеки в навчальних кабінетах.

Відділ радіоцентр

 • Виховання в учнів мовлєнневої культури, розвиток творчих здібностей;
 •  Збір та озвучення відомостей про популярні гурти;
 •  Періодичні інтерв’ю з ліцеїстами та вчителями;
 •  Надання усієї технічної підтримки організаторам загальноліцейських свят;
 •  Проведення радіопрограм «Ліцейські новини», «Гороскоп», «Прогноз погоди», «Цікаві факти», «День народження».
 • Проведення святкових дискотек.

Розділ 5
Права, свободи та обов’язки

1.Учні мають право на:

 1. Кожен має право на любов та піклування.
 2. Кожен має право діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності та свободи інших.
 3. Усі учні є рівними перед законом, незалежно від віку та класу.
 4. Кожен має право подавати свої пропозиції, вимоги Меру ліцею або Мерії.
 5.  Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.
 6. Кожен має право вибирати профіль навчання, факультативи, спецкурси і заняття в гуртках.
 7. Особлива турбота дітям – сиротам, напівсиротам, дітям з малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей.
 8.  Учні мають право на об’єднання в різні організації, порядок створення і діяльності яких визначається окремим законом.
 9.  Кожен має право вимагати, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.
 10. Кожен має право знати результати своєї навчальної діяльності.

2.Учні зобов’язані:

 1. Кожен зобов’язаний подати документ, що пояснює його відсутність на уроках.
 2. Кожен зобов’язаний виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків.
 3. Кожен зобов’язаний дбати про чистоту та затишок в приміщенні ліцею та на при ліцейській території.
 4. Учні мають право збиратися на збори і мітинги, якщо це не порушує Статуту НВК і дисципліни в ліцеї.
 5.  Учням гарантується свобода наукової, навчальної, літературної і художньої творчості.
 6. Захист честі НВК, його репутації, шанування її символіки є обов’язком кожного учня.
 7. Кожен зобов’язаний вчасно приходити на навчання, старанно виконувати домашні завдання, обов’язки чергового, дотримуватись встановлених у НВК правил поведінки.
 8. Кожен зобов’язаний дотримуватись  Статуту Мерії, шкільної дисципліни та законів ліцею, не посягати на права, свободи, честь і гідність інших.
 9.  Кожен зобов’язаний старанно навчатися. Незнання законів і правил не звільняє від відповідальності перед колегами, вчителями та дирекцією.

 3. Закон «Про захист честі та гідності ліцеїста, вчителя і працівника ліцею»

  Особистість кожного, хто працює чи навчається в ліцеї, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.
Образою честі і гідності людини є:
– нанесення побоїв, побиття;
– загроза, залякування і шантаж;
– вживання образливих слів, кличок;
– дискримінація за національними і соціальними ознаками;
– глузування з фізичних недоліків;
– поява в стані сп’яніння;
–  здирство, вимагання;
– крадіжка;
– псування особистих речей інших людей;
– брудні наклепи, плітки;
– будь – які дії чи слова, що ображать честь, гідність іншої людини.

 Розділ 6

Вибори

 1. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори. Право голосу мають учні НВК, які навчаються у 5-11 класах.
 2. Вибори до Мерії  є вільними, рівними, прямими, здійснюються шляхом таємного голосування. Позбавляються права голосу учні, які стоять на внутріліцейському обліку чи мають незадовільну поведінку, протягом двох тижнів підряд.

Розділ 7

 Перевибори і позбавлення членства у Мерії

 1.  У випадку несистематичного виконання членами Мерії своїх обов’язків і не реагування на зауваження інших членів, щодо покращення своєї роботи.
 2.  У випадку коли член Мерії порушує правила для учнів і не реагує на зауваження.
 3. У разі переїзду ( зміни місця проживання) чи переходу до іншого навчального закладу.

 Розділ 8

Класні збори

 1. Класні збори – найвищий виконавчий орган, який збирається в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.
 2. На зборах розглядаються питання, що стосуються життя класу : планування роботи, заохочення і покарання окремим учнів, обговорення діяльності класу, шляхи покращення роботи та ін..
 3. На класні збори можуть бути запрошені батьки, вчителі – предметними, інші члени Мерії.
 4. Класні збори можуть вносити пропозиції, які повинні розглядатися на засіданнях Мерії, з повідомленням про своє рішення на лінійці.
 5. Головою зборів є староста.

 Розділ 9

Шляхи активізації роботи Мерії

 1. Створення «Школи лідера».
 2. Проведення психологічною службою анкетувань, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування.
 3. Включення в перелік питань засідань  Мерії положень, які дають змогу активізувати діяльність Мерії.
 4. Нестандартні підходи до форм роботи.

Розділ 10

 Взаємовідносини педагогічного, батьківського колективу та Мерії ліцею

 1. Директор ліцею призначає з числа вчителів педагогів – радників, які мають право дорадчого голосу та спрямовують роботу Мерії.
 2. Педагогічний колектив спрямовує роботу Мерії ліцею на згуртування шкільного і класних колективів, розвиток громадської активності та ініціативи учнів.
 3. Педагоги – радники допомагають учням визначати проблеми, знаходити шляхи їх вирішення, підтримують дитячу ініціативу, не нав’язують своєї точки зору, а разом з дітьми обмірковують справи, що плануються.
 4. Педагоги – радники разом з класними керівниками методично грамотно готують учнів до участі в учнівському самоврядуванні, ненав’язливо вносять корективи в їх діяльність, допомагають залучити до самоврядування якомога більше ініціативних дітей, сприяють зміцненню й розвитку ліцейських традицій тощо.
 5. Класні керівники спрямовують роботу класного колективу.
 6. Крім педагогічного колективу Мер ліцею та Керівники Відділів Мерії тісно співпрацюють з батьківським комітетом ліцею.
 7. Мерія тісно співпрацює з гуртками та спортивними секціями, які діють у ліцеї, сприяє поширенню інформації про них.
 8. Члени Мерії доводять інформацію по класах. Відповідальність за рішення лягає на конкретного виконавця, контроль за старостою. Староста підзвітний Мерії.

Розділ 11

Прикінцеві положення

 1. Статут  Мерії  набуває чинності з дня його прийняття.
 2. Дані норми підлягають змінам і доповненням.