Кооперативна технологія

Існує п’ять необхідних компонентів ефективних ситуацій (базових елементів) кооперованого навчання: позитивна взаємозалежність, взаємодія підтримки “пліч-о-пліч”, індивідуальна відповідальність, уміння спільно працювати в малій групі, групова обробка результатів.

По-перше, це позитивна взаємозалежність – компонент такої ситуації, коли успіх кожного члена групи залежить від іншого учасника цієї групи.

По-друге, вербальна взаємодія, особистісна взаємодія (взаємодія обличчя до обличчя, пліч-о-пліч), коли члени групи перебувають у тісний близькості один до одного, діалог здійснюється так, що сприяє успіху.

Третій елемент – індивідуальна відповідальність, яка виявляється в ефективних кооперованих групах шляхом оцінювання кожного іншими членами групи.

Четвертим елементом виступають соціальні навички. Учнів треба вчити лідерству, спілкуванню, формувати в них довіру до ближнього, прищеплювати навички вирішення конфліктів.

П’ятий елемент – це групова обробка результатів.

Якщо кооперативне навчання здійснюється ефективно, слід очікувати:

  • підвищення самооцінки;
  • збільшення досягнень;
  • збільшення соціальної підтримки;
  • доречної поведінки;
  • навичок кооперації;
  • внутрішньої мотивації;
  • зростання активності;
  • кращого ставлення до школи;
  • кращого ставлення до вчителів;
  • більш позитивного психологічного контролю та самоконтролю.