1-І

Деркач Марія Григорівна

  • Стаж роботи -4 роки
  • спеціальність – «Початкове навчання»
  •  кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

Усі розвинені країни світу опікуються проблемою створення спеціальної системи освіти,  яка спроможна принести надзвичайну користь країні. Саме на це спрямований науково-педагогічного проєкту «Інтелект України».

Сутність проєкту полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, самоконтролю та самооцінки,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів, розвитку якостей особистості школяра – цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, тощо.

         Програма розроблялася таким чином, щоб урахувати вікові особливості учнів і не лише зберегти, а й збільшити інтерес дітей до навчання.