Булінг

УКРАЇНА
ДУБРОВИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
«ЛІЦЕЙ – ШКОЛА»
НАКАЗ

12.02.2019                                    м. Дубровиця                                              № 9

Про  організацію роботи

з протидії проявам булінгу (цькування)

      На виконання  Закону України №2657-УІІІ від 18.12.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України №1/11-881 від 29.01.2019 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»  з метою організації роботи у сфері запобігання та протидії проявам булінгу (цькуванню)

 НАКАЗУЮ:

1.Затвердити План заходів  спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) на  2018-2019 навчальний рік, що додаються.

2.Призначити уповноваженим для проведення невідкладних заходів реагування у разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб заступника директора з виховної роботи В.І.Кренько.                                                                        12.02.2019 р.

 3.Заступнику директора з виховної роботи В.І.Кренько:

   3.1.Забезпечити виконання загальноліцейських заходів по  запобіганню та протидії  булінгу                                                   Впродовж 2018-2019 н.р. 

    3.2.Забезпечити оприлюднення на веб-сайті  закладу інформацію про заходи щодо проведення роботи у сфері протидії проявам булінгу (цькуванню), процедуру подання заяв, порядок реагування на випадки булінгу (цькування).

                                                                                          До 20.02.2019 р.                                                        

    3.2.Про проведену роботу інформувати щоквартально управління освіти, молоді та спорту Дубровицької райдержадміністрації.

4. Класнимкерівникам:

   4.1. Включити до плану роботи класного керівника заходи щодо проведення роботи у сфері протидії проявам булінгу (цькуванню).        До 20.02.2019 р.

     4.2. Широко залучати органи учнівського самоврядування та батьківської громадськості до профілактичної роботи у сфері протидії проявам булінгу (цькуванню).                                                                         Постійно                                 

5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи В.І.Кренько. Директор                                                                          В.В.Кушнір    

Порядок реагування
на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

(відповідно доЗакону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу (цькуванню)»

від 18 грудня 2018 року №2657-УІІІ)

1.    У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

2.    Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків постраждалого та булера, керівника закладу освіти та скликається засідання.

3.    Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення:

–        якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) та Служба у справах дітей;

–        якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції  України із заявою.

4.    Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

5.    Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу (Кодекс України про адміністративні правопорушення)

     Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

     Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

    Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

     Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Штрафи, які передбачено за знущання

-Моральне чи фізичне насильство, агресія – 340-850 грн.

-Дії з особливою жорстокістю, повторне порушення – 850-1700 грн.

-Приховування вчителем факту цькування – 1700-3400 грн, або виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

 Якщо правопорушення вчинили неповнолітні до 16 років, штраф сплачуватимуть батьки.