СТРУКТУРА 

У НВК запроваджено такі напрями профілізації: природничо – математичний, суспільно – гуманітарний, а також універсальний для учнів 8-11 класів.

У разі відсутності необхідної кількості учнів для відкриття певного профільного класу вони можуть об’єднуватися за схемою:

фізико-математичний та хіміко-біологічний в природничо-математичний;

філологічний  та історико-правовий в суспільно-гуманітарний.

При вивченні профільних предметів дані класи поділяються на групи наповнюваність яких визначається Міністерством освіти України на основі встановлених  Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. У разі не відповідності вищевказаним документам поділ здійснюється  за рахунок додаткових асигнувань через розпорядження власника чи уповноваженого ним органу.

НВК має наступну структуру:

 • початкова школа – школа розвитку (1-4 класи);
 • школа індивідуального вибору – охоплює учнів 5-7-х  класів;
 • школа становлення профільних інтересів – охоплює 8-9-х класів;
 • старша школа – багатопрофільний ліцей (10 – 11 класи).

Початкова школа – школа розвитку, де визначені свої пріоритети:

 •  врахування унікальної особистості кожної дитини, прийняття її індивідуальності;
 • особистісний, інтелектуальний, соціальний розвиток кожного учня.

Навчання у школі розвитку закладає фундаменти загальноосвітньої підготовки учнів, забезпечує всебічний розвиток дитини, її нахилів, здібностей, виховання громадянина України. Окрім державного стандарту в школі наявні розвиваючі спецкурси за рахунок годин варіативної складової навчального плану. Новітні педагогічні технології викладання розвиваючих спецкурсів сприятимуть максимальній самореалізації кожної дитини, впливатимуть на якість початкової  освіти. В школі розвитку надаються додаткові можливості вивчення іноземної мови, культури мови, хореографії, вокалу, знайомства з комп’ютерною технікою, заняття в художній студії і т.д. До  1  класу математичного та гуманітарного напрямів (з поглибленим вивченням англійської мови)  зараховуються  діти, як правило, 6  років,  які  досягли  шкільної  зрілості,  що  визначається  за  допомогою  психодіагностичного  обстеження  психологічною службою НВК та заяв батьків .

         Школа індивідуального вибору – охоплює учнів 5-7-х класів. Цей етап формування стійкого інтересу до вивчення окремих предметів, створення умов  для самовираження учнів, розвитку їх загальних та творчих здібностей. З цією метою  учні 4-го класу згідно з вибраного напряму обирають навчання  в класах природничо-математичного та гуманітарного спрямування. На цьому етапі 5-ті класи формуються з учнів школи розвитку НВК та шкіл району після діагностичного тестування. Школа індивідуального вибору створює умови для формування в учнів стійкого інтересу до вивчення  предметів, поширення  й поглиблення  знань в обраних напрямках, творчого самовираження. Ці передумови формують  перспективи розвитку учнів, є базою для формування профільних класів.

          Школа становлення профільних інтересів – охоплює 8-9-ті класи і здійснює навчання за профілями:

 • фізико-математичний;
 • фізико-хімічний;
 • хіміко – біологічний;
 • української та іноземної філології;
 • історичний;
 • універсальний та ін.

Поглиблене вивчення профільних предметів  разом з мережею спецкурсів, факультативів, індивідуальних занять  та гуртків дозволить здобути високий рівень освіти, розвинути відповідні здібності і орієнтації на професійну діяльність з використанням одержаних знань. Даний етап включає в себе можливість формування класів з учнів 7 класів НВК та учнів з шкіл відповідно до поданих заяв батьків чи осіб що їх замінюють та після проведення конкурсного вступного тестування з профільних предметів.

         Старша школа – ліцей (10-11 класи) – етап реалізації профільного навчання в фізико-математичних, фізико-хімічних, хіміко-біологічних, філологічних, історико-правових, а також в універсальному класі для учнів, що не пройшли конкурсного випробування. Пріоритетні завдання  на цьому етапі  – це створення оптимальних умов для диференційованого  та індивідуального навчання, широкого використання курсів за вибором, спецкурсів, факультативів, групових та індивідуальних консультацій, поглиблене вивчення профільних предметів.

  Набір до  старшої школи здійснюється з учнів 9-х класів школи становлення профільних інтересів НВК та учнів шкіл після проведення конкурсного вступного тестування з профільних предметів.

 Для учнів, які вступатимуть до профільних  класів НВК, без допрофільної підготовки , проводитимуться додаткові індивідуальні заняття з профільних предметів з метою здобуття високого рівня знань, який відповідає програмі профільних класів і класів з поглибленим вивченням предметів.

УПРАВЛІННЯ

       Власником НВК є:

Дубровицька районна рада (рішення Дубровицької районної ради від 18.04.2013 року №314 “Про прийняття до спільної власності територіальних громад району безоплатно освітніх закладів району та їх майна”)

Директор –здійснює керівництво закладом освіти.

Для забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом та організації наукової, методичної та експериментальної роботи директор НВК має:

-заступника з навчальної роботи;

-заступника з наукової роботи;

-заступника з методичної роботи;

-заступника з виховної роботи;

-заступника з навчально-виховної роботи в школі розвитку;

Повноваження заступників директора визначаються посадовими інструкціями та наказом директора закладу.

  У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори.

У період між загальними зборами діє рада НВК.