Булінг

Булінг – це  агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним впливом.

 

 

Причин — безліч, а жертвою може стати кожен, хто не вписався у рамки того чи іншого колективу.


Щоб дізнатися більше, обери, хто ти:

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” від 18.12.2018 р. № 2657-VІІІ

Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” від 18 грудня 2018 р. № 2657-VІІІ

Щодо дотримання прав дітей під час освітнього процесу

Шановні  учасники освітнього процесу!

     На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 19.03.2019 №1/11-2723 «Щодо дотримання прав дітей під час освітнього процесу»  дирекція Дубровицького НВК «Ліцей – школа» повідомояє.

     Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» та Конвенції ООН про права дитини, кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність, захист гідності та найкраще забезпечення її інтересів. Закон України «Про освіту»  регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти. Окрім цього,  вищезазначений Закон доповнено пунктом, яким передбачено, що булінг (цькування) – це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

     За інформацією Міністерства освіти і науки України проблема дотримання прав дітей залишається актуальною, підтвердженням цьому є численні звернення учасників освітнього процесу, які надходять до МОН України та на Урядову гарячу лінію.

    Значна кількість питань, з якими заявники звертаються до центральних органів виконавчої влади, потребує термінового реагування та вирішення, особливо, коли йдеться про дитину в складних життєвих обставинах, дитину, яка потерпає від насильства.

    У переважній більшості питання, які порушуються у зверненнях, належать до компетенції керівника закладу освіти, який, відповідно до ст. 26 Закону України «Про освіту», здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти, а також є представником закладу освіти у відносинах з органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

        Шановні батьки, в разі виявлення порушень прав та інтересів дітей під час освітнього процесу, а також для оперативного вирішення даних питань, ви можете звернутися до керівників або педагогічних працівників, які, відповідно до посадових обов’язків, забезпечують збереження життя чи здоров’я, а також захисту прав та інтересів дитини.

       УВАГА!    З питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей можна звернутися:

  • на Національну дитячу «гарячу» лінію телефонні номери 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного); 
  •  до кол-центру Міністерства соціальної політики України: телефонний номер 1588.

   Також повідомляємо, що Урядом затверджено Державну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» (постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.18 № 453).

Режим доступу:         https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-socialnoyi-programi-nacionalnij-plan-dij-shodo-realizaciyi-konvenciyi-oon-pro-prava-ditini-na-period-do-2021-roku.

    Метою Програми є забезпечення послідовної імплементації положень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації, створення дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016-2021 роки), а також досягнення Цілей Сталого Розвитку, затверджених Резолюцією Організації Об’єднаних Націй 70/1 «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», у частині дотримання прав дітей.

Наказ по школі

Нормативно-правова база здійснення правовиховної роботи в закладі з протидії та запобіганню насильства

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 2018, № 5, ст.35

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 2018, № 5, ст.35

Постанова  Кабінету міністрів України від 22 серпня 2018 року №658 “Про затвердження порядку взаємодії  суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і  насильству за ознакою статі”

Лист Міністерства освіти  і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”

Наказ Міністерства освіти і науки України  № 1047 від 02.10.2018 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами”

Порядок    подання   звернень  й  розгляду  заяв  про випадки  булінгу  в  закладі  освіти від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників та реагування на доведені випадки булінгу у  закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Контактні телефони осіб, до яких можна звернутися за допомогою у випадку проявів насильства :

Директор Дубровицького НВК “Ліцей-школа” Кушнір В. В. – 0988051951
Заступник директора з виховної роботи Кренько В. І. – 0667314290
Практичний психолог Євпак Л. Г – 0683350200
Соціальний педагог Білотіл М. О. – 0978923206