Документи НУШ

НУШ: вчитель – агент змін.
Умотивований вчитель- агент змін сучасного освітнього простору в умовах реалізації Концепції нової української школи.
Місія сучасного вчителя
Не можна працювати за однією методикою понад 20 років. Потрібно цікавитися новими тенденціями в освіті й у світі – тому що важливо мати спільну мову з учнями. Саме тоді вони розумітимуть та любитимуть учителя.

Державний стандарт початкової освіти

Концепція НУШ

Освітня програма під керівництвом Р.Б.Шияна

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» — перший професійний стандарт в Україні, затверджений на національному рівні

 

Професійний стандарт вчителя початкової школи розробило МОН спільно з представниками освітянської спільноти та педагогічних ВНЗів.

Стандарт вчителя початкових класів

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»:

 • затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 № 1143
 • внесений до Реєстру професійних стандартів 15.08.2018
 • рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту — серпень 2023 року.

 Структура професійного стандарту:

 • Загальні відомості професійного стандарту
 • Навчання та професійний розвиток
 • Нормативно-правова база, що регулює професійну діяльність
 • Перелік трудових функцій
 • Опис трудових функцій:
 • трудові функції
 • предмети і засоби праці
 • професійні компетентності
 • знання, уміння та навички
 • Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту. Компетентності вчителя початкової школи

 

 Особливості роботи вчителя початкових класів

 У Профстандарті визначено конкретний перелік трудових функцій вчителя початкових класів:

 • Планування і здійснення освітнього процесу
 • Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині
 • Створення освітнього середовища
 • Рефлексія та професійний саморозвиток
 • Проведення педагогічних досліджень
 • Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти
 • Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті
 • Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти.

 Професія «Вчитель початкових класів»

Основна мета професійної діяльності — це організація навчально-пізнавальної діяльності, виховання та розвитку учнів початкової школи. Назви типових посад:

 • Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти
 • Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти І категорії
 • Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти вищої категорії.

Місце професії

Робота вчителя початкових класів ЗЗСО передбачає:

 • зайнятість в аудиторії (класі)
 • навчальну та виховну освітню діяльність за межами будівлі
 • безпосередню підпорядкованість керівництву закладу освіти.

Робоче місце може бути розташоване:

 • в навчальній аудиторії (класі)
 • в окремому кабінеті
 • у кімнаті викладачів.

 

Умови праці:

 • помірний рівень шуму
 • відсутність вібраційних, теплових, хімічних і радіаційних джерел впливу
 • високий рівень:
 • психофізіологічного та емоційного навантаження
 • відповідальності за формування навколишнього освітнього середовища та дотримання заходів і правил забезпечення безпеки учнів.

Умови допуску до роботи:

 • щорічні медичні огляди

попереднє спеціальне навчання з пожежної безпеки у закладах освіти.