Навчальний план 2019-2020 н. р.

Пояснювальна записка

Навчальний план Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей – школа» Дубровицької районної ради Рівненської області на 2018/2019 навчальний рік складений:

для 1 класів – за  Типовими освітніми та навчальними програмами для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 268;

   для 2-М(І) – за  Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.07.2012 року № 797;

для 2-4 класів – за Типовою  освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407;

для 5-9 класів – за Типовою  освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405;

для 10-х класів – за Типовою  освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 408;

для 11-х класів – за Типовою  освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 406;

 

НВК має наступну структуру:

  • початкова школа – школа розвитку (1-4 класи);
  • школа індивідуального вибору – охоплює учнів 5-7-х класів;
  • школа становлення профільних інтересів – охоплює учнів 8-9-х класів;
  • старша школа – багатопрофільний ліцей (10-11 класи).

Початкова школа – школа розвитку, де визначені свої пріоритети:

  • врахування унікальної особистості кожної дитини, прийняття її індивідуальності;
  • особистісний, інтелектуальний, соціальний розвиток кожного учня.

У школі розвитку надаються додаткові можливості вивчення іноземної мови (запроваджено поглиблене вивчення англійської мови у 2-4 (А) класах), профільне вивчення математики у 2-4 (М) класах, уроки хореографії, заняття в художній студії.

Школа індивідуального вибору – охоплює учнів 5-7-х класів. Це етап формування стійкого інтересу до вивчення окремих предметів, створення умов  для самовираження учнів, розвитку їх загальних та творчих здібностей. Суспільно – гуманітарний напрям: поглиблене вивчення англійської мови, вивчення другої іноземної мови, додаткові години для вивчення історії. Природничо – математичний напрям: додаткові години для вивчення математики, фізики, хімії, біології.

Учні 8-9-х класів працюють за Державними стандартами базової  загальної середньої освіти, оновленими програмами, продовжують профільне вивчення математики, хімії, біології (8-ПМ, 9-ПМ), поглиблене вивчення англійської мови (8-СГ, 9-СГ), а також мають можливість обирати навчання в класах природничо-математичного та суспільно-гуманітарного спрямування.

Навчальний процес у 8-9-х класах направлений на організацію допрофільної підготовки, поглиблене та профільне вивчення окремих предметів, орієнтацію на професійну діяльність через виховання стійкого інтересу до окремих предметів, залучення до спецкурсів, факультативних занять. Природничо-математичний напрям (8-ПМ, 9-ПМ): профільне вивчення математики (6 годин в тиждень), хімії (3 години в тиждень), функціонування гуртка «Юний програміст». Суспільно-гуманітарний напрям (8-СГ, 9-СГ): поглиблене вивчення англійської мови, вивчення німецької мови, як другої іноземної, профільне вивчення історії (3 год. на тиждень). Профільне та поглиблене вивчення окремих предметів дозволяє здобути високий рівень знань, розвинути відповідні здібності і орієнтації на подальшу професійну діяльність та підготуватися до вступу до багатопрофільного ліцею.

Старша школа – багатопрофільний ліцей (10-11 класи) – етап реалізації профільного навчання в фізико-математичних, хіміко-біологічних, історичних класах. Пріоритетні завдання  на цьому етапі  – це створення оптимальних умов для диференційованого  та індивідуального навчання, широкого використання  факультативів, групових та індивідуальних консультацій.

Фізико-математичний профіль (ФМ-1, ФМ-2): профільне вивчення математики (9 годин на тиждень в ФМ-1, 6 годин в ФМ-2), профільне вивчення фізики (6 годин на тиждень в ФМ-1, 3 год. в ФМ-2), проведення факультативних занять по підготовці до ЗНО (ФМ-2) з математики, фізики, української мови, факультативні заняття з інформатик (ФМ-1, ФМ-2).  Хіміко-біологічний профіль (БХ-1, БХ-2): профільне вивчення хімії (БХ-1 – 4 год., БХ-2 – 3  год. на тиждень), біології (5 годин на тиждень в БХ-1, 2,5 год. в БХ-2), проведення факультативних занять по підготовці до ЗНО (БХ-2) з хімії, біології, географії, математики, української мови. Історичний профіль (І-1, І-2): профільне вивчення історії,  (7 годин на тиждень), профільне вивчення іноземної мови, української мови ( 5 годин основної іноземної мови, 3 години  української мови), проведення факультативних занять з української мови, іноземної мови, історії України.

           Для  всебічного, культурного, духовного та фізичного розвитку ліцеїстів введено ряд гуртків, які сприяють розумовому розвантаженню, а саме: вокального співу, хореографії, спортивні секції, драматичний, комп’ютерної грамотності, юний програміст, художня студія.

Навчальні заняття проводитимуться за семестровою системою, п’ятиденним робочим тижнем, що регламентовано режимом роботи закладу.

Перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Рішення про терміни та форму проведення навчальної практики та навчальних екскурсій буде прийнято на засіданні педагогічної ради (лютий-березень 2019 року).

 

Індивідуальний навчальний план

учениці 3-М класу
Красько Поліни Василівни

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
Українська мова 3
Літературне читання 2
Математика 3
Природознавство 0,5
Я у світі 0,5
Трудове навчання  0,25
Образотворче мистецтво  0,5
Основи здоров’я 0,25
   
Разом 10

Позакласна робота

 Гурткова робота:

 Хореографія – 6 год.

Вокального співу – 4 год.

Художня студія «Акварелька» – 8 год.

Спортивна секція «Футбол» – 9 год.

 

 

Разом 27 год.