Пробний варіант з української мови

10 клас

Обов’язковий рівень

  1. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку:

А  вряди/годи, любо/дорого, раз/у/раз. Коли/не/коли

Б  хтозна/коли, пліч/о/пліч, по/літньому, навік/віки

В  по/батьківськи, крок/за/кроком, часто/густо, з давніх/давен

Г  по/сусідськи, по/одинці, де/не/де, сяк/так.

  1. У котрому рядку правильно утворено присвійні прикметники?

А  ведмежа лапа, бурштинове намисто, бджолині крила, Іванів костюм

Б  куряча лапа, качиний ніс, дідусьові спогади, Нінин брат

В  Денисчин пудель, Володимирів приятель, Наталчин котик, Іннин тато

Г Паращин дядько, Мелащин характер, Богданів кінь, Петрин плащ.

  1. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку:

А  п’ять з половиною кілограм

Б три стола

В на вісімдесяти дев’яти

Г чотирьомстам трьом.

  1. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ відбувається в усіх словах рядка:

А  облич..я, гусен..я, безсмерт..я, щаст..я

Б  лист..я. фарбован..ий, молодіст..ю, від..іл

В Галич..ина, набран..ий, довгождан..ий, священ..ий

Г священ..ик, побуквен..ий, фін..ський, піц..ерія.

  1. У якому рядку всі прийменники пишуться разом?

А  незалежно/від, на/перед, з/під, за/ради, з /за

Б по/між, згідно/з, під/час, в/продовж, з/поміж

В  в/наслідок, до/вкола, в/здовж, на/вколо, що/до

Г  на/впроти, відповідно/до, з/метою, за/для

 

Підвищений рівень

Прочитайте текст, виконайте після нього завдання 1-3, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище (розділові знаки пропущено). Виберіть правильну

текст

(1) Громадська вага першої книги П. Тичини його «Сонячних кларнетів» без­перечно ще не призабута й не відтиснена на задній план пізнішими заявами поета.

(2) Основу цієї збірки становлять світлі й радісні образи нашого національ­ного відродження напровесні 1917 року. (3) Однак у ній поет уже відчуває соці­альні та політичні бурі в Києві в січні 1918. (4) Замість образу Нареченої яка мала з’явитися в супроводі хорального співу очі побачили несподівано яскравий образ Скорбної матері що проходить засіяним могильними гробками полем смер­ті де лежать її побиті й розіп’яті діти.

(5) Збірка «Плуг» становить другий етап творчості поета. (6) Титульний вірш увесь пройнятий упокоренням перед стихійно-непоборною силою революції

(За М. Зеровим).

1.    Складним з неоднорідною та послідовною підрядністю є речення

А   перше

Б   друге

В   третє

Г   четверте

Д   п’яте

2.    Відокремлену прикладку вжито в реченні

А  першому

Б  другому

В  третьому

Г  четвертому

Д  п’ятому

3.    Вставне слово відокремлюється комами в реченні

А  першому

Б  другому

В  третьому

Г  четвертому

Д  п’ятому

 

Академічний рівень

 

2 текст

(1) Учитися жити то високе мистецтво якого чимало людей так і не навчилися хоч і прожили життя. (2) Це означає триматися виборюючи самого себе з без­діяльності. (3) Люди вважають що жити вони вміють. (4) Багато людей прибіль­шують власну порожнечу всякими набутками. (5) Свою бездуховність вони нама­гаються заслонити громаддям різноманітних речей. (6) Це є наївною й смішною спробою втекти на луки задоволення. (7) Життя не є задоволення воно має свій насущний смисл і в тому насущному є міра життя.

35. Між підметом і присудком потрібно поставити тире в реченні

А першому

Б  другому

В  третьому

Г  четвертому

Д  п’ятому

36. Ускладнене однорідними членами речення
А   третє

Б   четверте В   п’яте Г    шосте Д   сьоме

37. Ускладнене відокремленою обставиною речення
А   перше

Б  друге

В  третє

Г  четверте

Д  п’яте