Пробний варіант з фізики, 10 клас

Початковий рівень

  1. За допомогою якого правила чи способа, наведеного у відповіді, не можна визначити напрям магнітних силових ліній навколо провідника зі струмом?

а) правила свердлика;        

б)залізних ошурок;         

в)магнітних стрілок.

  1. Період піврозпаду радіоактивної речовини – це час, за який розпадається половина…

а)…нейтронів у ядрі цього атома; 

         б)…початкової кількості цих атомів;

в)…ядра цього атома;                    

г)…протонів у ядрі цього атома.

  1. Речовини, які під дією розчинника дисоціюють (розпадаються) на йони називають…

а)…провідниками;              б)…напівпровідниками;

в)…електролітами;           г)…діелектриками.

 

Середній рівень

  1. Який заряд проходить через поперечний переріз провідника за 20 с при силі струму 150 мА?

а)2 А;                б) 3 А;                в) 4 А;                г) 5 А.

  1. Дві краплини ртуті, які мають відповідно заряди +4q і -2q, зливаються, в одну. Яким буде сумарний заряд краплини?

а) 0;                  б) – 2q;                в) + 2q;              г)+ 6q.

  1. Як зміниться потужність споживача, якщо за незмінного опору, струм зменшити у 5 разів?

а) збільшиться у 5 разів;                       б) зменшиться у 5 разів;

в) збільшиться у 25 разів;                     г) зменшиться у 25 разів.

 

Достатній рівень

  1. Визначити потужність електричного струму під час електролізу в розчині сульфату міді, якщо за 50 хв на катоді виділяється 990 мг міді. Напруга на затискачах електродів 12 В.     k = 0,33·10-6 кг/Кл.

а) 20 Вт;            б) 15 Вт;            в) 10 Вт;             г) 12 Вт.

  1. Протягом хвилини в одному з радіоактивних контейнерів відбулося 1800 розпадів, у другому за 40 с – 1000 розпадів. Визначити і порівняти активності препаратів у контейнерах.

а) 0,15;               б) 0,16;              в) 0,12;               г) 0,18.

 

Високий рівень

  1. 1.     Через  спіраль електричного чайника, увімкненого в мережу з напругою 220 В, проходить струм 5 А. В чайнику закипіла вода. Скільки википить води, якщо протягом 2,5 хв чайник не вимикати з мережі. ККД чайника 75%.        r = 2,3·106 Дж/кг.

а) 0,01 кг;           б) 0,02 кг;           в) 0,03 кг;          г) 0,05 кг.