Пробний варіант з української мови

8 клас

Обов’язковий рівень

I.    У якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі?

1.  Річ, різний, різати, рівчак, рідкий.

2.  Разом, родючий, рада, ракета, рапорт.

3.  Рана, рало, голуб, рій, ребро.

4.  Рахунок, рівень, рід, ринок, робота.

5.  Розум, рубрика, рух, режисер, костюм.

II.  У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ ?

1.  Ба..ато, а.лтатор, рс.атка, прислу..а, ..омін.

2.  ..орнути, о..ляд, від..ук, ..урток, доро..а.

3.  ..арбуз, ба..атий, оголошувати, убо..ий, ..азета.

4.  ..анок, ..удзик, ..едзь, ..аздиня, ..валт.

5.  ..рати, за..арбувати, ..нути, ..руша, ..устий.

III. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова.

1.  Автор, багряний, з’єднувати, дебют, честь.   ,

2.  Колектив, цоколь, ціна, яблуко, ядро.

3.  Щільний, чистий, сюжет, артист, вівчар.

4. Депутат, килим, яскравий, щедрівка, шукати.

5. Бас, балет, пакет, щирість, дзвін.

IV.    У якому рядку допущено орфографічну помилку?

1.  Шістнадцять, улесливий, випускний, хворостняк, пестливий.

2.  Бризнути, хвастнути, виїзний, щасливий, усний.

3.  Пізній, хвастливий, інтелігентний, студентський, вискнути.

4.  Кістлявий, пискнути, тижневий, форпостний, очисний.

5.  Якісний, безвісний, цілісний, совісний, месник.

V.  У якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням ьо?

1.  Л..н, л.,довик, тр..х, л..тчик, Мурав..ов.

2.  Син..го, кол..ру, сер.,зно, бад..рий, с…годні.

3.  Вол..вий, лиц..вий, пол..вий, га..вий, ма…ріти.

4.  Ді..вий, нижн..го, с..мого, с.рбати, т…хкати.

5.  Верхн..го, л…х , тін..вий, д..готь, л,,,.дяник.

VI. У якому рядку допущено орфографічну помилку?

1.  Нігті, кігті, скинути, сфотографувати, розкопати.

2.  Дочці, книжці, зважся, пробудишся, просьба.

3.  Стомиться, сміється, дуб, казка, вогкий, легкий.

4.  Сцідити, молотьба, безжурний, піщаний, дужчий.

5.  Ближчий, смієшся, дьогтю, заквітчаний, у шапочці.

VII. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писа­ти и?

1.  Ц..стерна, к..парис, сп..рт, Аркт..ка, п..нгвін.

2.  Арт..кль, С.нгапур, реж..сер, студ..я, тр..умф.

3.  Л…мон, дезінфекція, ш..рма, колор..т, д..аграма.

4.  С.гнал, реч..татив, р..тм, бенз..н, д..алог.

5.  Алж..р, Ч..лі, ш..фр, д..спут, с.мпатія.

VIII. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

1.  Черв-як, верхів-я, зарум-янити, Захар-їн, тьм-яний.

2.  Бур-янець, бур-як, міжгір-я, довір-я, об-їзд.

3.  Голуб-я, п-ядь, м-ясо, дит-ясла, св-ятковий.

4.  Матір-ю, роз-яснити, об-єднати, Св-ятослав, р-яст.

5.  Сузір-я, з-юрмити. роз-ятрити, ін-єкція, п-єдестал.

IX. У якому рядку правильно зроблено морфологічний розбір виділеного займенника?

Найкращий володар — хто володіє собою (Народ­на творчість).

1.  Займенник, початкова форма — себе, означальний, вжито в називному відмінку, в однині, в чоловічо­му роді, у реченні є підметом.

2.  Займенник, початкова форма — себе, присвійний, не­відмінюваний, вжито в однині, у реченні є додатком.

3.  Займенник, початкова форма — себе, особовий, вжито в знахідному відмінку, в однині, в чолові­чому роді, у реченні є означенням.

4.  Займенник, не має називного відмінка, зворотний, вжито в орудному відмінку, у реченні є додатком.

5.  Займенник, початкова форма — себе, відносний, вжито в орудному відмінку, в однині, в чоловічо­му роді, у реченні є означенням.

Підвищений рівень

X.У якому рядку всі прийменники іменникового походження?

1. За винятком, одночасно з, з метою, у зв’язку з, задля

2. Кінець, коло, перед, шляхом, обабіч

3. Протягом, за наказом, край, круг, внаслідок,

4. В силу, в напрямі до, на шляху до, під час, що до.

5. На відміну від, шляхом, вздовж, у справі, поруч.

XI. У якому рядку всі слова – синоніми?

1. Кмітливий, метикуватий, тямущий, підступний.

2. Охайний, акуратний, чепурний, щасливий.

3. Істотний, суттєвий, вагомий, прекрасний.

4. Каламутний, тьмяний, мутний, бистрий.

1. Кмітливий, метикуватий, тямущий, підступний.

5. Невиразний, непомітний, безбарвний, нечіткий.

XII. Прочитайте текст, виконайте після нього завдання

Текст

 

Чого Волошка запишалася

А чого ж! Бо вона не простого роду. В ній тече кров породистих срібно-блакитних лісових мисливців. Ще батько її мав добрі ознаки того незвичай­ного пухнастого роду. Навіть ім’я своє отримав за ті родовиті прикмети — Волохан. Але, на жаль, не чистий був у тій породі. Коли господарі хотіли отримати на нього, ще маленького, паспорт, їм не дали. Котячі паспортисти дошукалися-таки і знайшли на лапках руденький пушок. Так і лишився кіт безпаспортний. Тому й так дешево Олянці дістався. А коли виріс, то показав свою мисливську вдачу. О-о-о, то був норовистий кіт. Він ніколи не спускав­ся до того, щоб їсти якусь там варену картоплю чи супчик. Ні-і-і… Він чітко визначив своє меню: риба! Риба, ну, й інколи м’ясо. От!.. А що господарям не завжди вдавалося добути тієї риби, то він на те не зважав. Він був гордий кіт!

І Волошка, Волоханова донька, теж гордої вдачі, але трохи м’якшої пове­дінки.

Щоб вона не була така норовиста й перебірлива, як батько, то й стали її вчити всяке їсти, не тільки рибу. Отож, вона, Волошка, навчилася й хлібець їсти, і картопельку варену, й варену кукурудзу, зелений горошок і молочко. Одне слово, ця вже кицька легша на вдачу. Хоча й іноді показує свої горду­ваті норови. Як даєш їсти, маєш припросити: «їж, їж, це добре»… А коли вже вона чогось не схоче, то не примусиш її. Лише коли відійдеш, сама підкрадеть­ся й покуштує — ану ж яке воно.

Іноді ти її гукаєш, до неї говориш, а вона мов і не чує. Сидить, запишала­ся. Волохата, гордувата, синювата. Гарнюня, вусата… (За Д. Чередниченком) (248 слів).

 

1.   До якого стилю мови належить цей текст

А публіцистичний

Б художній

В розмовний

Г науковий

2. До якого типу мовлення належить цей текст

А розповідь

Б роздум

В опис

Г роздум з елементами розповіді