Пробний варіант з математики (10 клас)

Достатній рівень

  1. Чому дорівнює значення функції  в точці хо=6?

A)     ;   Б) -;       В)   1;       Г) -1.

  1.  Яка частина години минула від 13:50 до 14:30?

 

A) ;   Б) ;       В) ;       Г).

  1. Виконайте віднімання :

A) ;   Б) -;       В) ;       Г) .

  1. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 12см. Знайдіть катет даного трикутника, проекція якого на гіпотенузу дорівнює 3см.

A) 3см;   Б) 4см;       В) 6см;       Г) 9см.

  1. Які координати має образ точки В(7;-10) при симетрії відносно початку координат?

A)     (-10;7);   Б) (-7;-10);       В) (7;10);       Г) (-7;10).

Високий рівень

  1. Скільки цілих чисел містить множина розв’язків нерівності

A) 2;   Б) 3;       В)4;       Г) 5.

 

  1. Який номер має член арифметичної прогресії 6; 14; 22;…, що дорівнює 214?

А)  25;     Б) 23;   В) 27;     Г) 30.

 

  1. Складіть рівняння прямої, яка проходить через точки С(-3;12) і D(1;4)

А) у=2х-6;     Б) у=-2х+6;   В) у=2х+6;     Г) у=-2х-6.

 

Поглиблений рівень

  1. При якому значенні х значення виразів 3х-2, х+2, х+8 будуть послідовними членами геометричної прогресії?

А) 10; -1;     Б) -10;1;   В) -10;-1;     Г) 10;1.

  1. Перший насос може наповнити басейн на 12 год швидше, ніж другий. Через 4год після того, як було включено другий насос, включили перший, і через 10год спільної роботи виявилось, що наповнено  басейну. За скільки годин може наповнити басейн кожен насос, працюючи самостійно?

А)  30год; 42год;    Б) 35год; 42год;   В) 30год; 40год;     Г) 32год; 42год.