Пробний варіант

з історії України (10 клас)

1. Вкажіть рік видання альманаху «Русалка Дністровая»:

а) 1834 р.;

6)1837 р.;

в) 1846р.;

г)1848р.;

д) 1849 р.

 

2. Унаслідок проведення в 1770-1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа II в Австрійській імперії:

A)змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви;

Б) Галичина та Закарпаття об’єднувалися в край – Королівство Галіції та Лодомерії;

B)українці здобули перший досвід діяльності в австрійському парламенті;

Г) посилився вплив українських політичних партій, лояльних до Габсбургів.

 

З. Програмним документом якої організації була “Руська правда” П. Пестеля?

A)Руська трійця;

Б) Північного товариства декабристів;

B)Товариства об’єднаних слов’ян;

Г) Південного товариства декабристів

 

4. Встановіть відповідність між подіями і датами:

а)правління Миколи І;                                                          1) 1832—1866 рр.;

б)російсько-турецька війна,                                                  2) 1801—1825 рр.;

внаслідок якої до Росії було                                                3)1806—1812рр.;

приєднано Бессарабію;                                                                  4) 1825—1855 рр.

в)правління Олександра І;

г)час існування Азовського

козачого війська;

 

5. Що таке масонські ложі?

А) організаційні форми об’єднання опозиційно настроєної ліберальної еліти;

Б) таємні та напівлегальні єзуїтські ордени;

В) легальні політичні утворення метою яких було повалення царату;

Г) професійні заклади навчання буржуазії.

 

6. Вкажіть прізвище історичної особи:

Народився у с. Головчинці Літинського повіту Подільської губернії у селянській сім’ї. У 1812 р. за бунтарські дії був відданий поміщиком Пигловським у солдати. У 1813 р. втік з уланського полку, який розташовувався в Кам’янці-Подільському, і повернувся в рідні місця. У 1814—1830 рр. очолював повстанський рух проти російської адміністрації і дворянства, який розгорнувся на Поділлі та Київщині і в якому взяло участь приблизно 20 тисяч чоловік. Був неодноразово заарештований і тікав із місць ув’язнення.

 

7. Укажіть прізвище діяча, якому належать наступні факти біографії:

“У 1812р. під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора, сформував на Полтавщині 5-і український козачий полк. Упродовж 1817-1821 рр. – директор Полтавського театру”.

А) І. Котляревський;

Б) П. Гулак-Артемовський;

В) М. Садовський;

Г) І. Карпенко-Карий.

 

8.Яке з поданих тверджень є правильним?

A) унаслідок утисків влади, в парламенті імперії,скликаному в липні 1848 р., українці не мали жодного депутата, це спричинило Львівське збройне повстання;
Б) демократизація суспільного життя імперії під час революції 1848-1849 рр. сприяла виданню Я. Головацьким альманаху “Русалка Дністровая”;

B) у травні 1848 р. українці Галичини створюють у Львові власний орган – Головну руську раду на противагу польській Центральній раді народ овій;

Г) повстання селян на Закарпатті впродовж 1848-1849 рр. набули організованого характеру, учасниками яких були висунуті чіткі економічні вимоги.

 

9. Встановіть відповідність між подіями, датами, історичними особа­ми або історичними місцями:

а)заснування «Товариства об’єднаних слов’ян»;

б)укладення Бухарестського мирного договору;

в)активізація селянського руху на Поділлі;

г) заснування Малоросійського товариства;

 

1)1820—1830 рр.;                                       А)Бессарабія;

2)1821 р.                                                      Б) У. Кармелюк;

3)1823 р.                                                      В.) Лукашевич;

4)1812 р.                                                      Г) Новоград-Волинський.

 

 

10.На малюнку зображений:

” …український політичний діяч, здобув освіту в Харкові, викладав в Київському університеті, професор Петербурзького університету, член Кирило-Мефодіївського товариства, автор праці “Книга буття українського народу ”

А)М. Костомаров;

Б) 1. Вагилевич;

В)П. Куліш;

Г) М. Гулак.