Основні теми, завдання з яких будуть використані при тестуванні з

 німецької мови при вступі до

8 класу

 

 I. Тематика ситуативного спілкування:

 1. Я, моя сім’я, друзі (обов’язки в сім’ї, сімейні традиції).
 2. Харчування (приготування їжі,, сервіровка столу).
 3. Охорона здоров’я (відвідування лікаря, симптоми захворювань).
 4. Кіно і театр, спорт (спортсмени, спортивні змагання, клуби, секції).
 5. Німеччина (знайомство з визначними місцями Берліна).
 6. Україна (ознайомлення з основними пам’ятками культури Києва).
 7. Шкільне життя (позакласні заходи).

II. Граматика:

 1. Іменник: Віддієслівні іменники.
 2. Дієслово: Допоміжне дієслово warden. Майбутній час (Futur I). Неозначена форма (Infinitiv Aktiv) з zu і без нього.
 3. Прикметник.
 4. Займенник: Неозначені займенники nichts, etwas, jemand, einer, keiner, was.
 5. 5.   Прийменник: Прийменники з Dat.: aus, bei, nach, seit, von, mit, zu, ab.
 6. Числівник.
 7. Речення: Підрядні речення причини.

Основні теми, завдання з яких будуть використані при тестуванні з

 німецької мови

9-й клас

 

I. Тематика ситуативного спілкування:

 1. Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню).
 2. Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник/ книга/ літературний герой).
 3. Засоби масової інформації (преса).
 4. Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, виконавці, відвідування концерту).
 5. Німеччина (географічне положення, клімат, населення).
 6. Україна (географічне положення, клімат, населення).
 7. Шкільне життя (школи в Україні та за кордоном).

II. Граматика:

 1. Іменник: Іменники іншомовного походження.
 2. Дієслово: Інфінітивний зворот umzu + Infinitiv.
 3. Прикметник: Субстантивація прикметників.
 4. 4.     Займенник: Відносні займенники der, die, das, welche, welches.
 5. 5.     Прислівник: Займенникові прислівники worin, darauf
 6. Прикметник: Прикметники з Genetiv: auβerhalb, innerhalb, wäunweit, wegen, trotz.
 7. 7.     Речення: Підрядні означальні (Attributsätze). Пірядні речення мети (Finalsätze) зі сполучником damit.

 

 

 

Основні теми, завдання з яких будуть використані при тестуванні з

 німецької мови при вступі до

 

10 класу

 

I. Тематика ситуативного спілкування:

 1. Я, моя сім’я, друзі (автобіографія).
 2. Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля).
 3. Засоби масової інформації (телебачення, радіо, програми, ведучі, улюблена радіо-/телепередача).
 4. Молодіжна культура (зовнішність, захоплення, молодіжні організації, клуби, табори).
 5. Наука і технічний прогрес.
 6. Німеччина (великі міста, пам’ятки культури).
 7. Робота і професія (професії, вибір професії).

II. Граматика:

 1. Іменник: Систематизація.
 2. Дієслово: Умовний спосіб (Konjuktiv II): ввічлива форма від haben. Інфінітивні звороти statt …zu + Infinitiv, ohne zu + Infinitiv.
 3. Прикметник: Особливі форми ступенів порівняння.
 4. Займенник: Систематизація.
 5. Прислівник: Ступені порівняння.
 6. Числівник: Систематизація.
 7. Речення: Підрядні речення місця.