Основні теми, завдання з яких будуть використані при тестуванні з фізики для вступу до

 8 класу

  1. Фізика як природнича наука. Властивості тіл. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання.Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
  2. Механічний рух. Прямолінійний рівномірний і нерівномірний рух. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Період коливань. Маятники.
  3. Взаємодія тіл. Сила. Густина речовини. Сила пружності. Закон Гука. Сила тяжіння. Вага тіла. Тертя. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Атмосферний тиск. Закон Архімеда.
  4. Механічна робота та енергія. Потужність. Момент сили. Умови рівноваги важеля. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів.

 

                                 10 класу

1. Механічний рух, графічне зображення руху, коливальний рух, прямолінійний рівномірний рух, середня швидкість, обертальний рух, швидкість, частота і період обертального руху, звукові явища, графічне зображення руху.

2. Взаємодія тіл, сила, сила пружності, сила тяжіння, сила тертя, вага, момент сили, важіль,блок.

З. Тиск, тиск рідини на дно і стінки посудини, закон Архімеда, плавання тіл, сполучені посудини, підіймальна сила.

4. Механічна робота і потужність, механічна енергія, закон збереження механічної енергії, коефіцієнт корисної дії.

5. Кількість теплоти, внутрішня енергія, плавлення, кристалізація, пароутворення, кипіння, конденсація, згоряння палива, теплові машини, ККД теплових машин, графіки теплових процесів.

6. Електричне поле, електричний заряд, види зарядів, взаємодія зарядів, закон Кулона.

7. Електричний струм, електричне коло, джерела струму, сила струму, напруга, електричний опір, одиниці вимірювання електричних величин, електровимірювальні прилади, послідовне та паралельне з’єднання провідників, робота та потужність електричного струму, електричний струм в різних середовищах.

8. Магнітне поле,напрям магнітного поля, постійні магніти, сила Ампера, правило свердлика, правило лівої руки.

9. Атомне ядро, закон радіоактивного розпаду, ядерні реакції, ядерна енергетика.