Основні теми, завдання з яких будуть використані при тестуванні з

 біології

 

при вступі до 8 класу 

 

 1. Характеристика клітин  та тканин рослин.
 2. Будова та функції вегетативних органів рослин: листок, стебло, брунька, корінь.
 3. Розмноження та розвиток рослин.
 4. Будова та функції квіток. Суцвіття. Плід. Насіння. Запліднення та запилення.
 5. Характеристика водоростей.
 6. Вищі спорові рослини.
 7. Характеристика голонасінних та покритонасінних.
 8. Гриби, лишайники та бактерії.

        при вступі до  9  класу        

 

 1. Будова та життєдіяльність тварин.
 2. Характеристика найпростіших.
 3. Типи: губки, кишковопорожнинні, плоскі, круглі, кільчасті черви.
 4. Характеристика типів: членистоногі, молюски.
 5. Характеристика типу хордові.

при вступі до 10 класу

 

 1. Організм людини як біологічна система .
 2. Опора і рух.
 3. Кров і лімфа.
 4. Кровообіг і лімфообіг.
 5. Дихання, харчування і травлення,
 6. Терморегуляція та виділення.
 7. Ендокринна регуляція функцій організму, людини.
 8. Розмноження, та розвиток.
 9. Нервова регуляція функцій організму людини.
 10.  Сенсорні системи.
 11.  Біологічні основи поведінки людини. Рефлекс .