Основні теми з української мови для вступу до 8 класу

Основні теми з української мови для вступу до 8 класу

  1. Фонетика: голосні й приголосні звуки; позначення звуків на письмі; співвідношення звуків і букв; звукове значення букв я, ю, є, ї, щ; уподібнення приголосних звуків.
  2. Морфологія: дієслово, дієприкметник, дієприслівник, прислівник, прийменник, сполучник, частка, вигук як частини мови.
  3. Синтаксис: прості та складні речення; однорідні члени речення.
  4. Орфографія: правила вживання м’якого знака, апострофа; подвоєння та подовження приголосних; правопис префіксів і суфіксів; правопис великої літери; лапки у власних назвах; написання складних слів разом і через дефіс; правопис н та нн у прикметниках і дієприкметниках; не з різними частинами мови; написання разом, окремо і через дефіс частин мови.